Λόγω του ότι το υλικό των ερευνών είναι υπό μετάφραση, σας παραθέτουμε τις δημοσιευμένες έρευνες παγκοσμίως για το vision therapy απ’ευθείας από το College of Optometrists In Vision Development στον παρακάτω σύνδεσμο στην Αγγλική γλώσσα.

 

https://cdn.ymaws.com/covd.site-ym.com/resource/resmgr/research/researchclinicalstudies.pdf

 

Σακκαδικές κινήσεις και Ανάγνωση

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24790022/

 

Ανεπάρκεια Σύγκλισης

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/420820