Μάριος ,Εξωτροπία αριστερού οφθαλμού Divergence Excess

 

Πρίν

 

 

Μετά τη Θεραπεία

 

Μάριος ,Εσωτροπία Δεξιού οφθαλμού (Βασική Εσωφορία)

 

Πρίν

 

 

Μετά τη Θεραπεία

 

Χρύσα ,Εσωτροπία δεξιού οφθαλμού Κοντά-Μακριά      

-Βασική Εσωφορία

-Συνεκτική

-Μεγάλης γωνίας             

 

Πρίν

 

 

Πρίν

 

Μετά τη θεραπεία

Μάριος ,Εσωτροπία Δεξιού οφθαλμού (Βασική Εσωφορία)

 

Πρίν

 

 

Μετά τη Θεραπεία