ΜΑΡΙΑ Γ. 6 ετών -ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ

ΔΕΞΙΑ ΕΞΩΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑ)

Χρύσα ,Εσωτροπία δεξιού οφθαλμού Κοντά-Μακριά      

-Βασική Εσωφορία

-Συνεκτική

-Μεγάλης γωνίας             

 

Πρίν τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.   7 ετών-ΠΥΡΓΟΣ

Μάριος ,Εξωτροπία αριστερού οφθαλμού Κατηγοριοποίηση

Divergence Excess

 

Πρίν

 

 

Μετά τη Θεραπεία

 

Μάριος ,Εσωτροπία Δεξιού οφθαλμού

 

Κατηγοριοποίηση (Βασική Εσωφορία)

 

Πρίν

 

 

Μετά τη Θεραπεία

 

Στεφανία ,14 ετών,Εσω και άνω στραβισμός  στο δεξί μάτι πρίν τη θεραπεία στις αριστερές φωτογραφίες.

 

Δεξία φωτογραφία μετά τη θεραπεία

Πρίν τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-9 ΕΤΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΙΣ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ CNP  (Εγγύ σημείο σύγκλισης από 8-10 εκατοστά πρίν τη θεραπεία,σχεδόν μέχρι τη μύτη μετά τη θεραπεία)

Περιστατικό ΔΥΣΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Το γραπτό του πρίν τη θεραπεία

Το γραπτό μετά τη θεραπεία