Νυσταγμός: Οι Ακούσιες οφθαλμικές κινήσεις

Από Burt Dubow, OD Ο νυσταγμός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ακούσιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις του ματιού που καθιστούν αδύνατο για ένα άτομο να κρατήσει τα μάτια του σταθερά σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι νυσταγμού: Ο απότομος νυσταγμός – τα μάτια κάνουν μια πολύ γρήγορη κίνηση προς μία κατεύθυνση, ακολουθούμενη από […]