Προ-γραφικές Ικανότητες

Βοηθώντας τα μικρά παιδιά να μεγαλώσουν! Προγραφικές δεξιότητες Είναι αυτές σημαντικές; ΝΑΙΑυτές αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη για την μελλοντική ακαδημαϊκή επιτυχία. Άλλη μια ερευνητική θέση από το Liz‘sEarlyLearningSpot. Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την πρώιμη γραφή έχουν επικεντρωθεί στα μικρότερα του δημοτικού παιδιά, πράγμα που σημαίνει ότι οι μελέτες για τα νεαρότερα παιδιά (από 2-5 […]

Νυσταγμός: Οι Ακούσιες οφθαλμικές κινήσεις

Από Burt Dubow, OD Ο νυσταγμός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ακούσιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις του ματιού που καθιστούν αδύνατο για ένα άτομο να κρατήσει τα μάτια του σταθερά σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι νυσταγμού: Ο απότομος νυσταγμός – τα μάτια κάνουν μια πολύ γρήγορη κίνηση προς μία κατεύθυνση, ακολουθούμενη από […]